در حال نمایش 9 نتیجه

Tiandy TC-R3120 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

45,000,000 ریال70,000,000 ریال
رکوردر NVR بیست کاناله تیاندی 8 مگاپیکسل با ظرفیت یک هارد

Tiandy TC-R3220 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

95,000,000 ریال200,000,000 ریال
رکوردر NVR بیست کاناله تیاندی 8 مگاپیکسل با ظرفیت دو هارد

Tiandy TC-R3440 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

195,000,000 ریال299,000,000 ریال
رکوردر NVR چهل کاناله تیاندی دوازده مگاپیکسل با ظرفیت چهار هارد

Tiandy TC-R3110 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

30,000,000 ریال57,000,000 ریال
رکوردر NVR ده کاناله تیاندی شش مگاپیکسل با ظرفیت یک هارد

Tiandy TC-R3232 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

139,500,000 ریال
رکوردر NVR سی و دو کاناله تیاندی 8 مگاپیکسل با ظرفیت چهار هارد

Tiandy TC-R3880 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

488,500,000 ریال
رکوردر NVR هشتاد کاناله تیاندی 12 مگاپیکسل با ظرفیت 8 هارد

Tiandy TC-R3420 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

173,822,000 ریال
رکوردر NVR چهل کاناله تیاندی دوازده مگاپیکسل با ظرفیت دو هارد

Tiandy TC-R3105 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

30,000,000 ریال46,000,000 ریال
رکوردر NVR پنج کاناله تیاندی شش مگاپیکسل با ظرفیت یک هارد