نمایش 1–15 از 33 نتیجه

Tiandy TC-C32QN دوربین بولت تحت شبکه تیاندی

18,000,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه بولت دو مگاپیکسل با لنز ثابت و دید در شب تا 30 متر

Tiandy TC‐C32GN دوربین بولت تحت شبکه تیاندی

21,000,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه بولت دو مگاپیکسل با لنز ثابت و دید در شب تا 50 متر

Tiandy TC-C32HN دوربین تورت تحت شبکه تیاندی

21,000,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه تورت دو مگاپیکسل با لنز ثابت و دید در شب تا 30 متر

Tiandy TC-R3120 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

45,000,000 ریال70,000,000 ریال
رکوردر NVR بیست کاناله تیاندی 8 مگاپیکسل با ظرفیت یک هارد

Tiandy TC-R3220 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

95,000,000 ریال200,000,000 ریال
رکوردر NVR بیست کاناله تیاندی 8 مگاپیکسل با ظرفیت دو هارد

Tiandy TC-R3440 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

195,000,000 ریال299,000,000 ریال
رکوردر NVR چهل کاناله تیاندی دوازده مگاپیکسل با ظرفیت چهار هارد

Tiandy TC-R3110 ضبط کننده تحت شبکه تیاندی

30,000,000 ریال57,000,000 ریال
رکوردر NVR ده کاناله تیاندی شش مگاپیکسل با ظرفیت یک هارد

Tiandy TC-H358M دوربین اسپید دام تحت شبکه تیاندی

4,090,000,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه اسپید دام پنج مگاپیکسل دید در شب تا 300 متر

Tiandy TC-H356S دوربین اسپید دام تحت شبکه تیاندی

782,700,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه اسپید دام پنج مگاپیکسل دید در شب تا 200 متر

Tiandy TC-H354S دوربین اسپید دام تحت شبکه تیاندی

304,500,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه اسپید دام پنج مگاپیکسل دید در شب تا 150 متر

Tiandy TC-H348M دوربین اسپید دام تحت شبکه تیاندی

990,000,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه اسپید دام چهار مگاپیکسل دید در شب تا 300 متر

Tiandy TC-H326S دوربین اسپید دام  تحت شبکه تیاندی

434,000,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه اسپید دام دو مگاپیکسل دید در شب تا 200 متر

Tiandy TC-H324S دوربین اسپید دام تحت شبکه تیاندی

176,900,000 ریال279,300,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه اسپید دام دو  مگاپیکسل دید در شب تا 150 متر

Tiandy TC-C34UP دوربین بولت تحت شبکه تیاندی

79,700,000 ریال
دوربین مدار بسته تیاندی تحت شبکه بولت چهار مگاپیکسل با لنز ثابت و دید در شب  20 الی 30متر